നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാന അപ്പ്ലിക്കേഷനുകൾ 

Quikpic ഇതൊരു നല്ല ഗാലറി അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, 2എംബി മാത്രമുള്ള ഈ അപിക്കേഷനിൽ ഫോട്ടോസും വിഡിയോസും വളരെ എളുപ്പം കാണുവാനായി സാധിക്കും. Cloud storage ഉള്ളതിനാൽ ഫയൽ…

സൂപ്പർ നടന്മാരും  ഫാൻസും (superstars & fans)

ഫാൻസില്ലാത്ത സൂപ്പർ നടന്മാരുണ്ടോ,  ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സിനിമയിലെ നടന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രവണത പണ്ട് മുതൽക്കേ ഉള്ളതാണ്,  സൂപ്പർ നടന്റെ ഫ്ളക്സിൽ പാലഭിഷേകം നടത്തുന്നതും, വിവിധ നടന്മാരുടെ ഫാൻസുകാർ…

ഫേസ്ബുക്  ഒരു അവലോകനം 

ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരവും ഉപദ്രവവും ഉണ്ടെന്നു പറയാം.  അകലെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ ഇതു കൊണ്ട്…